به آیین دل

برای رسیدن ، چه راهی بریدم
در آغاز رفتن ، به پایان رسیدم
به آیین دل سر سرسپردم دمادم
که یک عمر بی وقفه در خون تپیدم
به هر کس که دل باختم ، داغ دیدم
به هر جا که گل کاشتم ، خار چیدم
من از خیر این ناخدایان گذشتم
خدایی برای خودم آفریدم
به چشمم بد ِ مردمان عین خوبی است
که من هر چه دیدم ، ز چشم تو دیدم
دهانم شد از بوی نام تو لبریز
به هر کس که گل گفتم و گل شنیدم

قیصر امین پور

/ 1 نظر / 16 بازدید
مریم زماندان

سلام . آیا امکان دارد که با شما و اشعارتان آشنا شوم؟ سلام نزدیک تر از سایه شما را به یک چای داغ غزل دعوت می کند. منتظر حضور گرمتان هستیم[گل]