حال حیوانات کثیف و نجسی به جان و مال و ناموس مردمان مظلوم و بی دفاع افتاده اند و عده ای نیز که دم از شیعه علی بودن می زنند می گویند فلانی که شیعه نیست پس به ما چه!!! بچه گردن می زنند بزنند به ناموسشان تجاوز می کنند بکنند خانه و کاشانه را به یغما می برند ببرند به ما چه!!! اما مولایمان اینطور نبود....در دوران زعامت امیرالمومنین علی (ع) خبر رسید که در یکی از سرحدات کشور اسلامی برخی افراد شرور خلخال(مانند النگوست که زنان عرب به پا می کردند) از پای یک زن یهودی ربوده اند حضرت فرمودند اگر کسی بر این مصیبت دق کند جا دارد...... پس دق کنید مسلمان نما هایی که فقط از اسلام قیمه خوردن را یاد گرفته اید... امروز به اسم اسلام وحشی گری هایی را انچام می دهند که بشر به خود می لرزد... ایزدی ها. مسیحیان. سنی. شیعه و همه و همه انسانند و بنی آدم هستند... چطور از خدا طلب بخشش و آمرزش می کنید در حالی که به خون هم تشنه اید..

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید

/ 0 نظر / 56 بازدید