نعت پیامبر

 

ای سر بر آستان تو عرش عظیم را

                                    وز پای تو سراغ ره مستقیم را

تقسیم می کنند ز مهر و ز قهر تو

                                    روز امید و بیم نعیم و حجیم را

از بهر نشر نکهت خلق عظیم تو

                                    رو داده اند در چمنستان نسیم را

ما را همین قدر ز شناسایی تو بس

                                  نتوان شناخت بی تو خدای کریم را

خرق فلک که در شب معراج کردة

                                درهم شکست سفسطه های حکیم را

در پهلوی شفاعت تو روز بازپرس

                                    بر طاعت ست ناز گناه عظیم را

در شرح وصف قامت و زلف و دهان تو

                                    آورد جبرئیل الف لام میم را

در مهد گشت ما رسید را وصی تو

                            وز چند ریسمان شده دهشت کلیم را

سید که هیچ تاب و توان در بدن نداشت

 

                                مدح تو زنده ساخته عظم رمیم را

(مفتی محمد عباس شوشتری)

/ 4 نظر / 20 بازدید
شعر زلال

درود بر شما قلمزن عرصه ی ادبیات و هنر خدا را شکر که دوباره از وجود مبارکتان مستفیض گشته و از وبلاگ پربارتان بهره ها می بریم. با یک زلال از جناب دادا بیلوردی ( بنیانگذار سبک زلال ) بروزم و منتظر نقد و نظرتان هستم قربان ! جسارت است ببخشید ! اگر بی خبر و بی اطلاع باشید عبارت ( سبک زلال ) را از گوگل جستجو فرموده مطالعه فرمایید . سلامت و سربلند باشید

مریم زماندان(سیمبا-)

بـاز هـواي سـحــرم آرزوســــت خـلـوت و مـژگـان تـرم آرزوسـت شـكـوه ي غـربـت نـبـرم ايـن زمـان دسـت تـــو و روي تـو ام آرزوســت خـسـتـه ام از ديـدن ايـن شـوره زار چـشـم شـقـايـق نـگـرم آرزوســـت واقـعـه ي ديـــدن روي تـــــو را ثـانـيـه اي بـيـشـتـرم آرزوسـت جـلـوه ي ايـن مـاه نـكـو را بـبـيـن رنـگ و رخ و روي تـو ام آرزوسـت ايـن شـب قـدر اسـت كـه مـا بـا هميـم؟ مـن شـب قـــــدري دگــــرم آرزوســـت احمد عزیزی

اشکان

سلام داشتم از اینجا رد می شدم گفتم یه عرض ادبی بکنم!