ای مقام!

ای مقام! برای رسیدن به تو چه کارها که نمی کنند؟!
قسم دروغ می خورند
در انتخابات جر می زنند
شهر را شلوغ می کنند
شکست خود را پیروزی جازده و انگشت ویکتوری هوا می کنند
در کنار زنان هفتاد قلم بزک کرده، شو مختلط عبور از خیابان راه می اندازند
گریبان می درند، قمه در پهلوی رقیب فرو می کنند
نامه های داغ سرگشاده می نویسند
حزب الله لبنان را فحش داده و از حلالزادگی اسرائیل تعریف می کنند
وقت مردم را در هیاهوها می گیرند
با سطل زباله می جنگند و آسفالت خیابان را ملکوک می کنند
پوزه بند آبی بسته روبان سبز به دست می گیرند
بر روی پلاکارد حضرت ابوالفضل می نشینند و قدم بر روی اسماء جلاله پوسترها می گذارند
در وسط راهپیمایی سیاسی می رقصند و نوار بندری می گذارند
به بسیج غیور اهانت می کنند و او را به خانه نشینی دعوت می کنند
خیابانگردی می کنند و به بزم شبانه شان کلاس سیاسی می دهند
بدحجابانه بی حجابی را ترویج کرده به مقدسات جامعه دهن کجی می کنند
از سرمایه داران و رانتخواران پولهای کلان می گیرند و به آنان باج های کلان تر می دهند.
صبح به خواب می روند و خواب تو را می بینند و بعد از ظهر از خواب بیدار می شوند و راهپیمایی راه می اندازند
انقلاب مخملی راه می اندازند و مورد تمجید سران آمریکا و اسرائیل و آلمان و انگلیس و فرانسه قرار می گیرند
به استقلال کشور پشت می کنند و از آزادی سوء استفاده می کنند
راستی ها را دروغ می خوانند و از ادعاهای دروغ شرم نمی کنند
و سرانجام برای رسیدن به تو ضد انقلاب و اغتشاشگر و برانداز می شوند
آه ای مقام! برای رسیدن به تو چه کارها که نمی کنند؟!

/ 2 نظر / 14 بازدید