/ 2 نظر / 14 بازدید
آقای دیوانه

"شما ایرانی ها اگر این انقلاب و رهبری را نداشبه باشین کسی تو دنیا براتون تره هم خرد نمی کنه ... " خوبه! حداقل شما که ایرانی نیستی میتونی در مورد ایران اظهار نظر نکنی! من ایرانیم...اینجا زندگی میکنم...کتکشو من میخورم...تورمشو من تحمل می کنم...و.... اونوقت شما که ایرانی نیستی! بخوای بیای برای ما تعیین خط کنی خیلی خنده داره!

آقای دیوانه

شما هروقت اومدی ایران و از وضعیت ایران آگاه بودی میتونی دهن مبارکت رو باز کنی و اظهار فضل کنی! فعلا عقیده ای به افکار تخیلیت ندارم. خوش باش